Proje süresince gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen sonuçlar ve çalışmalarla ilgili öneriler aşağıda özetlenmiştir.

  1. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde Colchicum, Iris, Lilium, Nectaroscordum, Polygonatum cinslerine ait 105 türü kapsayan 846 farklı populasyondan,
  2. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde Tulipa ve Hyacinthus cinslerinin ait 17 türü kapsayan 119 farklı populasyondan,
  3. Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde Doğu Anadolu Bölgesindeki   Fritillaria  ve Tchihatchewia cinslerinin19 türü kapsayan 71 populasyondan,
  4. GAP Toprak su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü‘nde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesinde doğal yayılış gösteren Fritillaria cinsinin 13 türünü kapsayan 28 populasyondan,
  5. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde Ege Bölgesinde doğal yayılış gösteren Fritillaria cinsinin 14 türünü kapsayan 45populasyondan,
  6. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde Antalya’da doğal yayılış gösteren 35 dış mekan bitki türünü kapsayan 63 populasyondan,
  7. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde ise Doğu Akdeniz kumullarında doğal yayılış gösteren kumul bitkilerinden 20 türü kapsayan 41 populasyondan toplanan bitkilerle sorumlu enstitülerde koleksiyon bahçeleri oluşturulmuştur.

ANA SAYFA