Kır Çiçekleri

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Türkiye Geofitleri

colchicum

Türkiye Geofitleri Bahçesi

Dünya geofitlerinin önemli bir kısmını barındıran Türkiye Florasında 1000 civarında geofit (soğanlı, yumrulu, yumru köklü, rizomlu vs.) taksonu (tür,alt tür, varyete, form) yaşamaktadır. Bu türler Yalovada bir segileme alanına toplanarak türlerin muhafazasına ve Türkiye ekoturizmine katkı sağlanmaktadır. Şu ana kadar yaklaşık üçde biri toplanmış kısa zaman içerisinde de diğer türlerin toplanması planlanmıştır.

Doğal Bitkilerimizin Kültüre Alınması

Türkiye; dünyanın önemli üç gen merkezinin kesişme noktasında bulunan coğrafik konumu, jeomorfolojik yapısı ve sahip olduğu çok farklı ekolojisi ile biyoçeşitlilik yönünden dünyanın en önemli gen merkezlerinden biridir. Türkiye florasında 10.000 civarında çiçekli bitki türü bulunduğu, bu türlerden 3500’e yakın türün endemik olduğu ve başka ülkelerde doğal olarak yayılış göstermediği bilinmektedir. Avrupa ülkelerinin toplamında ise yaklaşık 2500 endemik tür varlığı düşünülürse, ülkemizin floristik zenginliği daha iyi anlaşılmaktadır. Türkiye'nin açısından bilinen bu zenginliği içinde yaklaşık 700 geofit (soğanlı, yumrulu, rizomlu) bitki türü olması, ülkemizi doğal süs bitkileri açısından cazip bir konuma getirmiş ve dış talebi artırmıştır. İhracat için doğadan çiçek soğanı sökümü yanında, pek çok yabancı ıslahçı da ıslah materyallerini, Ülkemiz florasından temin etmektedirler.
Bu durum floramızı ayrıcalıklı kılmakta ve flora üzerinde yapılan çalışmalarda diğer ülkelerde yapılan çalışmalardan farklı çıktıların elde edilme ihtimalini artırmaktadır. Böylesine yoğun gen kaynağına sahip olmamıza rağmen, Türkiye’de ıslah edilmiş standart süs bitkisi çeşidi bulunmamakta, doğal bitki ticareti de yok denecek kadar az gerçekleştirilebilmektedir. Ticareti yapılan türler de, halen doğadan sökülmekte ve popülasyonlar giderek azalmaktadır. Bunun sonucu olarak doğadan sökmek yerine üretip ihraç etmek kaçınılmaz olmuştur. Zengin doğal kaynaklarımız, biyolojik çeşitliliğimiz, ucuz işgücümüz, ülkemizin farklı coğrafik yapıları ve iklim avantajları kullanılarak ihracatımızın ve ürün çeşitliliğimizin artırılması mümkündür.
Ülkemizin bu durumu göz önüne alınarak 2005 yılında; daha önce TAGEM desteği ile yürütülen “Türkiye Florasında Mevcut Şakayık (Paeonia spp.) Türlerinin Tespiti, Islahı ve Yetiştirme Tekniklerinin Belirlenmesi” projesi örnek alınarak TAGEM - Özel Sektör - Üniversite işbirliğinin sağlandığı, çok disiplinli, 3 aşamalı, ‘Öncelikli Doğal Bitkilerin Kültüre Alınması’ konulu proje planlanmıştır. TÜBİTAK 1007 programı kapsamında desteklenen ve “Bazı Doğal Bitkilerin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması-I” isimli 9 iş paketinden oluşan 105G068 nolu bu proje Temmuz 2006’da başlamıştır. Proje kapsamında; doğal bitkileri kültüre alma çalışmalarını yürütebilecek ekip ve ekipmanların oluşturulması amaçlanmış ve gerçekleştirilmiştir. 7 araştırma enstitüsü, 8 üniversite, 18 özel sektör kuruluşunun bir işbirliği ile yürütülen bu proje işbirliğine açısından da önemli kazanımlar sağlamıştır.

Projenin; Temmuz 2009 tarihinde tamamlanan bitki toplama ağırlıklı ilk diliminde;  ekonomik öneme sahip 49 Colchicum (Acı Çiğdem) taksonu, 38 Fritillaria (Ters Lale) taksonu, 2 Hyacinthus (Sümbül) taksonu, 47 Iris (Süsen) taksonu,11 Lilium (Zambak) taksonu,  3 Nectaroscordum (Ballı Sarımsak) taksonu, 8 Polygonatum (Mührüsüleyman) taksonu,16Tulipa (Lale) taksonu, diğer cinslere bağlı 23 takson, toplam 197 geofit taksonu, 16 kumul bitki türü ve 27 dış mekan bitki türü; yaklaşık 200.000 km yol gidilerek, Türkiye Florasının hemen hemen her bölgesi taranmış, 1200 populasyondan canlı bitki toplanmıştır. Kır çiçekleri diye adlandırabileceğimiz bu bitki türlerinin yarıya yakını endemik olup Türkiye Florası dışında doğal olarak yayılış göstermemektedir. Özellikle dünya geofit çeşitliliğinin yarısını barındıran Türkiye Florasında 700 civarında geofit türü bulunmakta ve bu zenginliğimizin yaklaşık üçte biri toplanmış, muhafaza altına alınmıştır. Bu proje ile ‘Türkiye Geofitleri Bahçesi’ oluşturabilmek için çok önemli bir adım atılmıştır. Diğer taraftan çeşitli ıslah yöntemleri ile elde edilen ve daha sonraki çalışmalarla elde edilecek olan yeni çeşitler süs bitkileri sektörüne kazandırılmaktadır.
1| İletişim | ©2009 Kaya Tasarım kaya